Verslag Levend Stratego

Op zondag 12 juli om 2 uur ‘s middags verzamelden zich 10 deelnemers voor het spel Levend Stratego. Het weer zat mee, de deelnemers waren ontzettend enthousiast en enkele bewoners waren speciaal naar het Philips de Jonghpark gekomen om de twee teams luidkeels aan te moedigen. De teams probeerden verschillende tactieken uit om het tik- en renspel te winnen: de vlag van het eigen team zo goed mogelijk verstoppen, zo slim mogelijk de speelkaarten kiezen om het spel mee te spelen en elkaar bespioneren tijdens het verstoppen van de vlag. Na afloop hebben we samen nog een drankje gedaan en de succesvolle activiteit nabesproken. De activiteiten werkgroep kijkt terug op een geslaagde middag en wil de supporters maar vooral de deelnemers bedanken voor hun sportieve en enthousiaste inzet!

Een uitgebreider verslag vind je op het forum (forum.mijnsas-3.nl)

foto-small

Enquete 2015

Beste bewoner,

bewonerscommissie MijnSAS-3 zet zich in voor de bewoners van SAS-3. Sinds onze oprichting in 2013 hebben we ons aangesloten bij het Strijp-S buurtpreventie team, activiteiten georganiseerd en overlegd met externe partijen over onderhoud en leefbaarheid op SAS-3 en Strijp-S.

Met deze enquete willen we je graag om je mening vragen over verschillende onderwerpen waar de bewonerscommissie zich mee heeft beziggehouden. We zouden je deelname zeer op prijs stellen.

De enquete kun je online invullen op enquete.mijnsas-3.nl.

Alvast hartelijk dank!

Vrijwilligersoproep Paviljoen

Er wordt een gezamenlijk paviljoen gebouwd op Plug-In city, het veld tussen gebouw Anton en Area 51. Dit paviljoen is er allereerst voor de bewoners van Strijp-S om samen te komen en samen aan zelf georganiseerde activiteiten deel te nemen. Daarnaast kunnen (kleine) ondernemers gebruik maken van de ruimte om bijvoorbeeld cursussen, workshops en presentaties te geven.

Gevraagd: Mensen die willen helpen met het bouwen en beheren van het paviljoen.

Heb je interesse, neem dan contact op met de bewonerscommissie: of persoonlijk met Mark (nr. 189) of Joep (nr. 43).

Download de volledige oproep hier

Philips

Image

Het voormalig bedrijventerrein in het Eindhovense stadsdeel Strijp heeft toebehoord aan Philips. Het terrein stond vroeger bekend als ‘de verboden stad’ omdat Philips een zeer streng toegangsbeleid hanteerde.