MijnSAS-3 2.0

Het bestuur van de Stichting MijnSAS-3 heeft besloten de stichting te ontbinden. We willen het bestuur bedanken voor de inzet van de afgelopen jaren.

Als gevolg hiervan zal deze website binnenkort offline gaan en de communicatie verder lopen via de Facebook-groep https://www.facebook.com/groups/mijnsas3.ehv/. Ons advies is dan ook om je bij deze Facebook-groep aan te melden.

Met een aantal bewoners hebben we besloten om verder te gaan met een informele bewonerscommissie. We willen samen werken aan een prettig leefklimaat in het complex en de woonomgeving.

Een bewonerscommissie kan behoorlijk wat invloed uitoefenen op wat er in de buurt en in het complex gebeurt. De bewoners in de commissie kunnen voorstellen doen voor verbetering aan het complex en aan de woonomgeving. En zich hard maken voor de belangen van haar bewoners bij de gemeente, stadsdeel en de verhuurder.

We zoeken meer enthousiaste bewoners die hierin mee willen denken, helpen en organiseren! Heb je interesse of wil je meer informatie? laat het dan even via Facebook weten!

MijnSAS-3 2.0 (bewonersomissie in de dop)

Raymond, Rik en Stef

Update bestuur

Door personeelsgebrek, ziet het bestuur van MijnSAS-3 zich helaas genoodzaakt om al haar toekomstige activiteiten tot nader order op te schorten. Dit betekent dat er bij (nieuwe) problemen aan het gebouw geen actieve bemiddeling zal zijn, alle geplande bewonersbijeenkomsten zullen vervallen, er geen activiteiten meer worden georganiseerd, er geen nieuwsbrieven meer komen en er geen nieuwe ontwikkelingen zullen worden gestart. Het bestuur zal haar lopende taken afronden en officieel aanblijven om de opgebouwde stichting in stand te houden. Zo hopen we ervoor te zorgen dat een nieuwe groep gemotiveerde en betrokken bewoners het stokje snel en makkelijk kunnen overnemen.

Om een idee te krijgen van wat een bestuur zoal doet, staan hieronder enkele taken en activiteiten die wij de afgelopen jaren hebben vervuld:

 • Schrijven en verspreiden nieuwsberichten en nieuwsbrief
 • Periodieke communicatie met Woonbedrijf
 • Organiseren bewonersbijeenkomsten
 • Periodiek overleg met PSB (dit is nu ondergebracht in de stichting “Strijp-S buiten”)
 • Oprichting Glaspaviljoen
 • (ondersteunen bij) Organiseren diverse bewonersactiviteiten
 • Informatievoorziening evenementen (dit is nu ondergebracht in de stichting “Strijp-S buiten”)
 • Servicekosten afrekening
 • Algemene fietsenstalling
 • Sneeuwscheppen en strooizout voor alle bewoners van SAS-3
 • Oprichting buurtpreventieteam

Geen tijd voor of zin in een bestuursrol, maar wel interesse in het maken van een nieuwsbrief, organiseren van een bewonersbijeenkomst of een activiteit? Stuur ons een e-mail met je plan. De stichting heeft daar nog steeds budgetten voor.

Reparatieverzoek formulier

Reparatieverzoeken konden tot voor kort slechts telefonisch worden gemeld. Aangezien het callcenter van Van Asperdt beperkt bereikbaar is, was het voor veel bewoners lastig om een verzoek in te dienen of een melding (van schade/gebreken) te maken. Het bestuur van MijnSAS-3 heeft daarom, in overleg met Woonbedrijf, besloten om per direct een webformulier beschikbaar te maken, waarmee bewoners reparatieverzoeken digitaal kunnen indienen bij Van Asperdt. Dit formulier is terug te vinden bij de veelgestelde vraag: “Waar kan ik reparatieverzoeken melden?

De ingediende verzoeken worden direct doorgestuurd naar Van Asperdt. De bewonersstichting, het bestuur en Woonbedrijf kunnen deze verzoeken niet inzien en zullen er dus ook geen actie op ondernemen. Als er klachten zijn over ingediende reparatieverzoeken, kunnen deze direct aan Woonbedrijf gemeld te worden. Dit kan via e-mail: info@woonbedrijf.com, hun contactformulier: https://www.woonbedrijf.com/contact/contactformulier of via telefoon: 040-243 43 43.

Servicekosten 2014

Hallo medehuurders,

Naast de maandelijkse huur, betalen we ook allemaal maandelijks een voorschot voor de servicekosten. Normaal gesproken worden deze kosten halverwege het jaar afgerekend. De kosten die Woonbedrijf, over in dit geval 2014, gemaakt heeft, worden dan doorgerekend en verdeeld over alle huurders, waarna een verrekening met de betaalde voorschotten kan plaatsvinden. Ook zal Woonbedrijf dan een voorstel doen om de voorschotten aan te passen.

Als bewonersstichting krijgen wij ieder jaar inzage in deze berekening en krijgen wij de vraag van Woonbedrijf om deze te controleren. Dit jaar hebben we het voorstel voor de verrekening en de nieuwe voorschotten echter pas eind oktober ontvangen. Twee bekwame medebewoners zijn hier direct mee aan de slag gegaan en hebben geconstateerd dat enkele zaken niet juist leken te zijn of niet duidelijk onderbouwd. Zij zijn nu in overleg met Woonbedrijf om de afrekening te verhelderen en eventueel te corrigeren. We hopen er samen zo snel mogelijk uit te komen, zodat iedereen een eerlijke en correcte afrekening gaat krijgen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MijnSAS-3

Bewonersbijeenkomst 13-10-2015

Het is alweer een tijdje geleden dat de eerste bewonersbijeenkomst nieuwe stijl is geweest. Op deze bijeenkomst zijn de onderstaande onderwerpen besproken waarna iedereen onder het genot van een drankje en een nootje nog even de mogelijkheid had om vragen te stellen en bij te praten.

Vanuit het bestuur:

 • Het bestuur zoekt versterking
 • De servicekostenafrekening is na afgelopen jaren weer te laat. Woonbedrijf gaat zijn best doen om zo snel mogelijk gegevens aan te leveren. Ondertussen wordt er door de servicekostenwerkgroep hard aan gewerkt om de servicekosten voor iedere bewoner door te rekenen en te corrigeren waar nodig.
 • MijnSAS-3 heeft 4 keer per jaar een bewonersoverleg met PSB. Mark heeft kort enkele punten aangestipt. Een uitgebreid verslag is hier terug te vinden.
 • De winteractiviteit is bijna zover. Op de bijeenkomst wordt uitgelegd wat het plan voor de avond is.
 • Er is een wijziging aangebracht in het huishoudelijk reglement. Meer informatie is terug te vinden op de website.

Vanuit Woonbedrijf:

 • Woonbedrijf geeft aan dat de gezamenlijke fietsenstalling gereed is en dat er vanaf nu strenger gecontroleerd gaat worden op fout geparkeerde fietsen (vastgezet aan hekken).
 • Het zou fijn zijn als iemand zich beschikbaar wil stellen om als een soort van huis-/stallingsmeester te fungeren voor de nieuwe fietsenstalling. We verwachten dat deze persoon een aantal keer per week de fietsenstalling kan checken, maar ook contactpersoon voor Woonbedrijf kan zijn.
 • In de hal van blok D wordt tijdelijk een camera opgehangen i.v.m. de blijvende blokkering van de voordeur.
 • De hedera’s in de plantenbak op het binnenplein krijgen niet genoeg water. Woonbedrijf had verwacht dat de bewoners dit zouden doen. Dupré zal nu 3x per jaar komen om ze water te geven maar ook dit gaat waarschijnlijk niet genoeg zijn.
 • Woonbedrijf geeft aan dat meerdere mensen vervorming van hun ruiten hebben gemeld. Wanneer dit het geval is bij andere bewoners, kunnen zij dit melden bij Frank Reniers van Woonbedrijf. Ondertussen heeft iedereen hier al een brief over ontvangen.
 • De garage is weer schoongemaakt. Woonbedrijf geeft aan dat ze graag horen als dit niet goed gebeurt.
 • Algemeen punt vanuit Woonbedrijf: blijf melden als er iets niet werkt of niet goed gepoetst wordt. Het verbaast Woonbedrijf dat er zoveel klachten lijken te zijn hierover, want ze ontvangen tot nu toe weinig tot geen meldingen hierover. Ze kunnen er dan dus ook geen actie op ondernemen. Een melding maken kan door een e-mail te sturen of het algemene nummer te bellen.

Bestuur

Sinds mei 2014 worden de huurders van SAS-3 vertegenwoordigd door de stichting MijnSAS-3. De stichting praat met Woonbedrijf, VvE, buren, gemeente en andere belanghebbenden op Strijp-S. Enkele tastbare voorbeelden van zaken waarover het bestuur praat en/of die ze bereikt heeft:

 • Informatievoorziening evenementen (met de gemeente en Trudo, als eigenaar van het Ketelhuisplein)
 • Servicekosten afrekening (met Woonbedrijf)
 • Activiteiten organiseren voor bewoners op Strijp-S (met Anton & Gerard)
 • Bespreken van (verkeers)veiligheid op Strijp-S (met de gemeente en PSB)
 • Algemene fietsenstalling (met Woonbedrijf)
 • Sneeuwscheppen en strooizout voor alle bewoners van SAS-3 (met de gemeente en Woonbedrijf)
 • Oprichting buurtpreventieteam (met gemeente en Anton & Gerard)
 • De nieuwsbrief voor alle bewoners

MijnSAS-3 werd aanvankelijk geleid door een bestuur van vijf personen. Op dit moment zijn van deze vijf mensen nog drie over: Mark van Glabbeek (interim penningmeester), Ashley van den Heuvel (secretaris) en Joep van de Laarschot (voorzitter). Met zijn drieën hebben wij echter niet genoeg tijd om ons voor al deze zaken ten volle in te zetten. Wij verwelkomen daarom graag nieuwe mensen om het bestuur te komen versterken. Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met een van de bestuursleden om een keer een bestuursvergadering bij te wonen.

Update website

Sinds enkele weken wordt er hard gewerkt aan de website. In de veelgestelde vragen rubriek proberen we zoveel mogelijk informatie over SAS-3 en Strijp-S te plaatsen. In de nieuwssectie worden alle items uit deze nieuwsbrief geplaatst, maar hier vind je ook aankondigingen en verslagen van activiteiten en andere bewonersevenementen terug. Mis je nog informatie of wil je zelf een stukje of verslag schrijven? Stuur dit dan naar info@mijnsas3.nl.

Naast de website kunnen bewoners zich aanmelden op het forum, waar alle agenda’s en notulen zijn terug te vinden, en natuurlijk Facebook via www.facebook.com/groups/mijnsas3.ehv/

Bewonersbijeenkomsten

Vlak na de oplevering van SAS-3 zijn bewoners uitgenodigd om met Woonbedrijf te praten over verschillende zaken met betrekking tot SAS-3. De aanwezigen van deze vergaderingen hebben daar een bewonerscommissie opgericht, waaruit de stichting MijnSAS-3 is ontstaan. Nu de meeste (opstart)problemen zijn opgelost en buren elkaar steeds beter zelf weten te vinden, is er door het bestuur voor gekozen om de vergaderingen (ieder kwartaal) om te zetten in bewonersbijeenkomsten (halfjaarlijks).

Het eerste doel van deze bijeenkomsten is om informatie te delen met de bewoners van SAS-3. Het bestuur en Woonbedrijf willen de bewoners hier informeren over nieuwe ontwikkelingen op SAS-3 en/of Strijp-S. Daarnaast is er tijd om onder het genot van een hapje en een drankje vragen te stellen aan het bestuur en Woonbedrijf of om samen met je buren bij te praten.

De eerste bewonersbijeenkomst staat gepland op dinsdag 13 oktober vanaf 19:30 uur in het Glaspaviljoen. Wij nodigen alle bewoners van SAS-3 graag uit om hier naartoe te komen.

Verslag Levend Stratego

Op zondag 12 juli om 2 uur ‘s middags verzamelden zich 10 deelnemers voor het spel Levend Stratego. Het weer zat mee, de deelnemers waren ontzettend enthousiast en enkele bewoners waren speciaal naar het Philips de Jonghpark gekomen om de twee teams luidkeels aan te moedigen. De teams probeerden verschillende tactieken uit om het tik- en renspel te winnen: de vlag van het eigen team zo goed mogelijk verstoppen, zo slim mogelijk de speelkaarten kiezen om het spel mee te spelen en elkaar bespioneren tijdens het verstoppen van de vlag. Na afloop hebben we samen nog een drankje gedaan en de succesvolle activiteit nabesproken. De activiteiten werkgroep kijkt terug op een geslaagde middag en wil de supporters maar vooral de deelnemers bedanken voor hun sportieve en enthousiaste inzet!

Een uitgebreider verslag vind je op het forum (forum.mijnsas-3.nl)

foto-small

Verkeersveiligheid

De verkeerssituatie op Strijp-S is niet overal even overzichtelijk. Zeker nu er straten zijn afgesloten en er weer veel bouwverkeer is. In overleggen tussen bewoners en PSB (Park Strijp Beheer) worden deze (onveilige) situaties besproken en er zullen ook aanpassing gedaan worden aan knelpunten (bijvoorbeeld de uitrit Torenallee onder het Strijps bultje). Het buurtpreventieteam heeft in februari tevens een ronde gemaakt met de gemeente en daarbij zijn ook diverse onveilige verkeerssituaties geanalyseerd. In overleg met PSB worden deze knelpunten ook aangepakt.

Bouwplannen Strijp-S

Op Strijp-S wordt veel gebouwd. De komende jaren ook veel rondom SAS-3. Halverwege 2016 wil het Sint Lucas College haar deuren openen en de bouw van Space-S zal 2 jaar gaan duren. In september zullen waarschijnlijk ook plannen voor het veld tussen het Natlab en SAS-3 bekend worden (Natlab fase 3).
De werkzaamheden aan het Veemgebouw zullen dit jaar (voorlopig) afgerond worden. Zodra bewoners van Anton&Gerard hier kunnen gaan parkeren, zal in de spoorzone gestart worden met de bouw van onder andere Blok 63.

Korting op parkeren

Mobility-S is van plan om bewoners korting te geven op het straatparkeren. Het eerste half uur parkeren wordt gratis, zodat bewoners bijvoorbeeld voor de deur boodschappen uit de auto kunnen halen. Op het moment bestuderen ze nog de technische implementatie, maar zodra ze ermee starten ontvangt iedereen hier een brief over. Ook is het reeds mogelijk om voor €5,- uitrijkaarten (voor parkeren “achter de slagboom”) te bestellen. Handig als je bezoek blijft logeren, de parkeertijd is namelijk onbeperkt.

Plug-in City

Tussen gebouw Anton en Area 51 ligt een stuk grond waar Trudo bewoners en ondernemers aanmoedigt om zelf een stukje Strijp-S te ontwikkelen. Het reeds bestaande Glaspaviljoen zal hier samen met nieuwe pluggers, makers, eventers en partners aan gaan tonen dat afval niet bestaat en hoe een circulaire economie er uit kan zien. Meer informatie over dit project kun je vinden op www.plugincity.nl of www.facebook.com/PlugInCity040.

11169643_705993496193033_862788005958188972_o

Inrichting hallen

Na een oproep in de vorige nieuwsbrief, hebben een aantal bewoners zich gemeld om actief mee te denken over de inrichting van de hallen. Deze bewoners gaan de komende tijd aan de slag in overleg met de Vereniging van Eigenaren.

Proef zuinige verlichting

Beste bewoners SAS-3,

Vanwege de overmatige verlichting in diverse algemene ruimten, welke 24/7 continu branden, wordt op jaarbasis veel energie verbruikt. We hebben dit punt met ons technisch werkgroepje al meerdere malen besproken, ook met de installateur, welke hier nu een deskundige op heeft gezet.
Na de laatste vergadering is er besloten een etage van blok D (Ir. Kalffstraat 1 – 67) bij wijze van experiment van slimme led armaturen te voorzien (vanaf 22-5-2015). Deze kunnen door de installateur zo worden ingesteld dat deze, nadat ze middels de bewegingssensor zijn geactiveerd, na de ingestelde tijd weer uitgaan. Nogal wat besparing per jaar dus. Omdat aan dergelijke armaturen wel een prijskaartje hangt, gaat deze gigantische klus waarschijnlijk over een langere tijd plaatsvinden. Dat wil zeggen als er de goedkeuring voor zal zijn, door de bewoners en de VvE, want hier zal immers nog wel het een en ander over gesproken worden.
Mochten er onder ons bewoners zijn, die deze ingreep willen aanschouwen kunnen zij het, bewonderen op de zesde etage van blok D.

SAS-3 groeten,
Charles Stoutjesdijk