Gentrificatie onderzoek

Beste bewoner van Strijp-S,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan een onderzoek naar de gemeenschap Strijp-S. Ik ben Masterstudent Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven en doe onderzoek naar hoe de gemeenschap op Strijp-S is ontstaan sinds de transformatie van industrie naar “creatieve stad Strijp”. Dit proces met invloeden van de gemeente, ontwikkelaars en bewoners wordt ook wel gentrificatie genoemd.

Deze vragenlijst is bedoeld om de huidige gemeenschap in kaart te brengen. De resultaten worden gebruikt om een artikel te schrijven over dit onderwerp. In geen geval zal de informatie van dit onderzoek worden doorgegeven aan derden. Het invullen van de vragenlijst duurt slecht 5 minuten: http://enquetemaken.nu/r/2bv77.

Bij voorbaat dank,

Alex Roose
Masterstudent Architecture, Building & Planning
TU Eindhoven