Reparatieverzoek formulier

Reparatieverzoeken konden tot voor kort slechts telefonisch worden gemeld. Aangezien het callcenter van Van Asperdt beperkt bereikbaar is, was het voor veel bewoners lastig om een verzoek in te dienen of een melding (van schade/gebreken) te maken. Het bestuur van MijnSAS-3 heeft daarom, in overleg met Woonbedrijf, besloten om per direct een webformulier beschikbaar te maken, waarmee bewoners reparatieverzoeken digitaal kunnen indienen bij Van Asperdt. Dit formulier is terug te vinden bij de veelgestelde vraag: “Waar kan ik reparatieverzoeken melden?

De ingediende verzoeken worden direct doorgestuurd naar Van Asperdt. De bewonersstichting, het bestuur en Woonbedrijf kunnen deze verzoeken niet inzien en zullen er dus ook geen actie op ondernemen. Als er klachten zijn over ingediende reparatieverzoeken, kunnen deze direct aan Woonbedrijf gemeld te worden. Dit kan via e-mail: info@woonbedrijf.com, hun contactformulier: https://www.woonbedrijf.com/contact/contactformulier of via telefoon: 040-243 43 43.