Servicekosten 2014

Hallo medehuurders,

Naast de maandelijkse huur, betalen we ook allemaal maandelijks een voorschot voor de servicekosten. Normaal gesproken worden deze kosten halverwege het jaar afgerekend. De kosten die Woonbedrijf, over in dit geval 2014, gemaakt heeft, worden dan doorgerekend en verdeeld over alle huurders, waarna een verrekening met de betaalde voorschotten kan plaatsvinden. Ook zal Woonbedrijf dan een voorstel doen om de voorschotten aan te passen.

Als bewonersstichting krijgen wij ieder jaar inzage in deze berekening en krijgen wij de vraag van Woonbedrijf om deze te controleren. Dit jaar hebben we het voorstel voor de verrekening en de nieuwe voorschotten echter pas eind oktober ontvangen. Twee bekwame medebewoners zijn hier direct mee aan de slag gegaan en hebben geconstateerd dat enkele zaken niet juist leken te zijn of niet duidelijk onderbouwd. Zij zijn nu in overleg met Woonbedrijf om de afrekening te verhelderen en eventueel te corrigeren. We hopen er samen zo snel mogelijk uit te komen, zodat iedereen een eerlijke en correcte afrekening gaat krijgen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MijnSAS-3