Verkeersveiligheid

De verkeerssituatie op Strijp-S is niet overal even overzichtelijk. Zeker nu er straten zijn afgesloten en er weer veel bouwverkeer is. In overleggen tussen bewoners en PSB (Park Strijp Beheer) worden deze (onveilige) situaties besproken en er zullen ook aanpassing gedaan worden aan knelpunten (bijvoorbeeld de uitrit Torenallee onder het Strijps bultje). Het buurtpreventieteam heeft in februari tevens een ronde gemaakt met de gemeente en daarbij zijn ook diverse onveilige verkeerssituaties geanalyseerd. In overleg met PSB worden deze knelpunten ook aangepakt.