Veelgestelde vragen

Onderhoud, reparaties en gebreken

Waar kan ik reparatieverzoeken melden?

Voor onderhoud kunt u Van Asperdt Onderhoud en Beheer bellen: (040) 211 88 30
Digitaal melden kan ook, hiertoe kunt u het formulier Reparatieverzoek Van Asperdt gebruiken.

Op uw meterkastkaart staan ook andere telefoonnummers. Zo kunt u direct bellen voor liftstoringen, glasbreuk en verstoppingen. Echter, Van Asperdt Onderhoud en Beheer is ook voor deze onderwerpen bereikbaar.

Wie laat de monteur binnen?

Gemeenschappelijke ruimtes: Van Asperdt of het onderhoudsbedrijf zelf
Uw eigen woning: Uzelf

Alle onderhoudsbedrijven hebben als het goed is middels een sleutel toegang tot SAS-3. Hebben zij dit niet, dan is het aan Van Aspersdt om dit te faciliteren. (De betreffende monteur kan er eventueel echter voor kiezen om, indien hij in de buurt is en niet terug wenst te rijden naar zijn kantoor, bij u aan te bellen om binnengelaten te worden.)

Van Asperdt Onderhoud en Beheer is ingeschakeld om tussenpersoon te zijn voor alle onderhoud, reparaties en gebreken in gemeenschappelijke ruimtes. Wanneer er iets aan de hand is in de gemeenschappelijke ruimtes, zorgt Van Asperdt ervoor dat de reparateur, monteur of dienst weet waar het gebrek zich bevindt.

In welke gevallen moet ik met Woonbedrijf bellen?

Voor zaken als onderhoud, reparaties en gebreken belt u met Van Asperdt Onderhoud en Beheer, ook als het de binnenkant van uw woning betreft. Van Asperdt bepaalt welke partij de reparatie of het onderhoud komt verrichten. Dat kan Woonbedrijf zijn, maar het kan ook een andere partij zijn, daarom belt u Van Asperdt eerst.

Voor vragen over bijvoorbeeld de huur, servicekosten en leefbaarheid kunt u

  • bellen met de klantenservice van Woonbedrijf: 040 – 2 43 43 43, of
  • mailen naar 

 

Overlast

Wie bel ik bij overlast buiten?

Mocht je overlast hebben van mensen op het binnenplein of om SAS-3, dan kun je het beste stadstoezicht bellen, zij reageren vaak direct. Het nummer van stadstoezicht is: 040-2388115 en is 24/7 bereikbaar.

Wat kan ik doen met rommel op straat?

Voor afval of niet opgehaald oud papier, parkeeroverlast of andere zaken die de gemeente aangaan kunt u altijd de gemeente bellen op: 14 040

Ook is er een app: “buitenbeter” waarmee u foto’s van deze zaken naar de gemeente kunt sturen. Meer info is te vinden op hun website: http://www.buitenbeter.nl/.

Bewonersstichting

Hoe kan ik in contact komen?

U kunt contact opnemen met de bewonerscommissie van SAS-3 via .

Zijn de agenda’s en notulen openbaar?

Agenda’s en notulen zijn niet openbaar. Dat wil zeggen; ze zijn alleen in te zien door de mensen die de bewonersstichting vertegenwoordigd: de bewoners van SAS-3. Ze zijn dus wel in te zien en te downloaden door iedere bewoner van SAS-3, die zich registreert op het forum. We hebben om 2 redenen gekozen om dit via een forum te doen:

  1. Door mensen te laten inloggen, kunnen we controleren of iemand daadwerkelijk op SAS-3 woont.
  2. Via een forum kan er op een centrale plek, besloten, gediscussieerd worden over de onderwerpen en kunnen opmerkingen en tips geplaatst worden.

Een week voor de bewonersbijeenkomst en voor de werkgroepenbijeenkomst, zal het bestuur een agenda online zetten. Deze blijft er altijd opstaan, ook na de bijeenkomst. Na de vergadering zullen er conceptnotulen geplaatst worden. Deze blijven op het forum staan totdat ze bij de volgende bijeenkomst worden goedgekeurd en omgezet in definitieve notulen.

Kan ik een bewonersbijeenkomst bijwonen?

De bewonersstichting MijnSAS-3 organiseert 2 keer per jaar een bewonersbijeenkomst en 2 keer per jaar een werkgroepenbijeenkomst.

De bewonersbijeenkomst is voor iedere bewoner toegankelijk en hiervoor zullen wij dan ook iedere bewoner uitnodigingen via de nieuwsbrief, de website en Facebook. Op deze bijeenkomst zal het bestuur van MijnSAS-3 mededelingen doen over zaken waar ze mee bezig zijn. Hierbij kun je denken aan voortgang buurtpreventie, nieuws over Strijp-S, overleg met PSB (meer over PSB is hier te lezen) en geplande activiteiten. Daarnaast nodigen wij Woonbedrijf uit om vanuit hun mededelingen te doen. Na de mededelingen is er de mogelijkheid is om in een informele sfeer (afhankelijk van de lokatie is er wel of geen bar) vragen te stellen aan het bestuur, werkgroepen en Woonbedrijf, om buren te ontmoeten en verder te praten.

De werkgroepenbijeenkomst is alleen toegankelijk voor mensen die in een werkgroep zitten. Zij worden persoonlijk uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst willen we met de werkgroepen bespreken wat hun doel is, wat ze gedaan hebben en wat ze nog willen gaan doen. Werkgroepen kunnen hierin ook (nieuwe) ideeën uitwisselen en het bestuur zal bespreken waarin zij de werkgroepen kan ondersteunen.

Algemeen

Wat betekenen al die afkortingen?

Op de website, het forum en op Facebook zullen geregeld enkele afkortingen voorbij komen. Hieronder een kort overzicht.

Wie zijn Anton & Gerard?

Anton & Gerard zijn onze buren aan de overkant van de Torenallee. Het zijn de twee westelijke, witte gebouwen, vernoemd naar Anton & Gerard Philips. Gebouw Anton is het meest westelijk gelegen witte gebouw, Gerard de middelste. Naast de winkels op de begane grond en verschillende ondernemers, voornamelijk op de 1e verdieping, zijn de gebouwen voornamelijk bestemd voor bewoners. Zij hebben zich georganiseerd in een huurdersvereniging: Loftbewoner-S. Samen met hen probeert de bewonerscommissie het wonen op Strijp-S zo aangenaam mogelijk te maken.

Wat is Plug-in City?

Plug-in City is het veld tussen Anton en de skatehal Area51. Zie ook het nieuwsbericht over Plug-in City.

Wat is Park Strijp Beheer?

Park Strijp Beheer, kortweg PSB, is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en VolkerWessels. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Strijp-S. De bewonersorganisaties van Strijp-S (Loftbewoner-S en MijnSAS-3) bespreken 4 keer per jaar de voortgang, problemen en ideeën over Strijp-S met PSB.

Wat is SAS-3?

SAS-3 bestaat uit de eerste nieuwbouwgebouwen op Strijp-S. Het is gelegen tussen de Torenallee, Ir. Kalffstraat (busbaan), Kastanjelaan en Ir. Kalffstraat (Natlab). De bouw van SAS-3 was een project van Woonbedrijf en zou aanvankelijk een mix zijn van voornamelijk koop- en gedeeltelijk huurwoningen. Dit is echter tijdens de bouw en ontwikkeling van het project omgedraaid, waardoor het nu voornamelijk bestaat uit huurwoningen. Omdat SAS-3 meerdere eigenaren heeft, waaronder Woonbedrijf, heeft het een VvE.

Wat is de VvE?

SAS-3 wordt bestuurd door een vereniging van eigenaren (VvE). Woonbedrijf is als eigenaar van de huurwoningen hierin vertegenwoordigd. Deze VvE beslist wat er met de gebouwen van SAS-3 gebeurd. Hierbij kun je denken aan onderhoud, verbeteringen en uitstraling. Meer informatie over wat dit voor een huurder van Woonbedrijf betekent, is in de post over het organigram terug te lezen (onder constructie).

In welk blok woon ik?

SAS-3 is opgedeeld in meerdere blokken. Deze blokken hebben verschillende codes of namen. Om het overzicht compleet te maken zijn zowel de namen van voor als na de oplevering opgenomen in de tabel hieronder.

Blok Straat Huisnummers
A (3.1) Ir. Kalffstraat 225 – 279
B (3.2) Ir. Kalffstraat 281 – 313
C (3.3) Ir. Kalffstraat 315 – 359
D (3.4) Ir. Kalffstraat 1 – 67
E (3.5) Ir. Kalffstraat 69 – 135
F (3.6) Ir. Kalffstraat 137 – 155
G (3.7) Ir. Kalffstraat 167 – 185
H (3.8) Ir. Kalffstraat 197 – 215
J (3.9) Ir. van der Polstraat 14 – 36
Stadsappartementen Ir. Kalffstraat 187 – 195, 219
Stadsappartementen Ir. van der Polstraat 10 – 12
Stadswoningen Ir. Kalffstraat 157 – 165, 217, 221 – 223
Stadswoningen Ir. van der Polstraat 2 – 8

Wat is het Glaspaviljoen?

Het Glaspaviljoen is een initiatief van de eerste bewoners van Strijp-S. De bewoners en ondernemers van gebouwen Anton & Gerard en SAS-3 hebben de handen ineengeslagen om het paviljoen zelf te bouwen. Het paviljoen heeft als doel om bewoners, ondernemers en bezoekers van Strijp-S met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Onze vrijwilligers organiseren verrassende, experimentele, culturele, sociale, maatschappelijke en creatieve evenementen zoals workshops, cursussen, vergaderingen, exposities, lezingen, concerten, theater, performances, enz.

Meer informatie over het Glaspaviljoen; de lokatie, activiteiten, vrijwilligersbijdrage en programmering kun je terugvinden op de website: www.glaspaviljoen.nl en Facebook: https://www.facebook.com/glaspaviljoen.