Zijn de agenda’s en notulen openbaar?

Agenda’s en notulen zijn niet openbaar. Dat wil zeggen; ze zijn alleen in te zien door de mensen die de bewonersstichting vertegenwoordigd: de bewoners van SAS-3. Ze zijn dus wel in te zien en te downloaden door iedere bewoner van SAS-3, die zich registreert op het forum. We hebben om 2 redenen gekozen om dit via een forum te doen:

  1. Door mensen te laten inloggen, kunnen we controleren of iemand daadwerkelijk op SAS-3 woont.
  2. Via een forum kan er op een centrale plek, besloten, gediscussieerd worden over de onderwerpen en kunnen opmerkingen en tips geplaatst worden.

Een week voor de bewonersbijeenkomst en voor de werkgroepenbijeenkomst, zal het bestuur een agenda online zetten. Deze blijft er altijd opstaan, ook na de bijeenkomst. Na de vergadering zullen er conceptnotulen geplaatst worden. Deze blijven op het forum staan totdat ze bij de volgende bijeenkomst worden goedgekeurd en omgezet in definitieve notulen.

Posted in: Bewonersstichting